Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Gửi gió cho mây ngàn bay

Download lossless tại đây

1. Tình nghệ sỹ - Ánh Tuyết
2. Tà áo xanh - Bích Hồng
3. Gởi người em gái - Ánh Tuyết
4. Lá thư - Lan Ngọc
5. Cánh hoa duyên kiếp - Ánh Tuyết
6. Chuyển bến - Thanh Long
7. Lá đổ muôn chiều - Ánh Tuyết
8. Gởi gió cho mây ngàn bay - Thu Hà
9. Thu quyến rũ - Trầm Tú
10. Vĩnh biệt - Ánh Tuyết

1 nhận xét:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.