Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Tears In Heaven

Sáng tác: Eric Clapton & Will Jennings
Trình diễn: Eric Clapton


Would you know my name
If I saw you in heaven
Will it be the same
If I saw you in heaven
I must be strong, and carry on
Cause I know I don't belong
Here in heaven

Would you hold my hand
If I saw you in heaven
Would you help me stand
If I saw you in heaven
I'll find my way, through night and day
Cause I know I just can't stay
Here in heaven

Time can bring you down
Time can bend your knee
Time can break your heart
Have you begging please
Begging please

(instrumental)

Beyond the door
There's peace I'm sure.
And I know there'll be no more...
Tears in heaven

Would you know my name
If I saw you in heaven
Will it be the same
If I saw you in heaven
I must be strong, and carry on
Cause I know I don't belong
Here in heaven

Cause I know I don't belong
Here in heaven

2 nhận xét:

  1. Khóc khi nghe bài hát này

    Trả lờiXóa
  2. Vũ ơi, đọc bài này đi, em sẽ hiểu tâm trạng của cô khi post "Tears In Heaven".

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.