Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

The Best of Schubert


 

Tracklist:
Quinteto para piano em lá maior op. 114 "A Truta"
1. Allegro vivace
2. Andante
3. Scherzo: Presto
4. Tema con variazioni: Andantino
5. Finale: Allegro giusto

Quarteto de cordas em lá menor op. 29
6. Allegro ma non troppo
7. Andante
8. Menuetto: Allegretto
9. Allegro moderato

SINFONIA Nº 3 EM RÉ MAIOR D 200
1. Adagio Maestoso-Allegro Con Brio
2. Allegretto
3. Menuetto Vivace
4. Presto Vivace

SINFONIA Nº 5 EM SI BEMOL MAIOR D 485
5. Allegro
6. Andante Con Moto
7. Menuet. Allegro Molto
8. Allegro Vivace

The Royal Philharmonic Orchestra

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.