Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Hành trình tới những con chữ

Mình sẽ không nói mình thích clip vì nhạc nền là một trong những bản nhạc mình yêu thích. Bản thân nội dung clip, những con người, những khuôn mặt, những việc họ đã, đang và sẽ tiếp tục làm với mình đã là một bản nhạc tuyệt vời, bản nhạc của cuộc sống, bản nhạc của những sự hy sinh, những cống hiến thầm lặng. Thực sự khâm phục và xúc động.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.